Anna Glas

Asystentka
kancelaria@ugwlaw.pl
a.glas@ugwlaw.pl
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Doświadczenie na stanowisku asystentki zdobyła pracując w lubelskich kancelariach prawnych. W latach 2016-2017 asystentka w kancelarii Syndyka Masy Upadłości w Lublinie.  Zdobyte doświadczenie w połączeniu z posiadaną wiedzą merytoryczną, pozwoliły jej na uzyskanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do objęcia stanowiska asystentki w Kancelarii.
W Kancelarii odpowiada za wsparcie Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie biura. Zajmuje się współpracą z klientami indywidualnymi i biznesowymi, planowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem pracy Kancelarii, a także sprawami administracyjnymi i marketingowymi.
 
Cechuje ją wysoka kultura osobista, zaangażowanie w pracę, a także konsekwentne dążenie do wyznaczonych jej celów, co przekłada się do osiągania sukcesów całej Kancelarii.

Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k.
Leszczyny 2
02-713 Warszawa

NIP: 5213710550
KRS: 0000582062
REGON: 362825007

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS