JAGODA KNOPP

Adwokat
j.knopp@ugwlaw.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich w Katowicach i Warszawie oraz jako asystent sędziego w wydziałach karnych i cywilnych Sądów Rejonowych, w organizacjach pozarządowych, a także udzielając bezpłatnych porad prawych w ośrodkach pomocy ofiarom przestępstw.

Specjalizuje się w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących prawa karnego, karnego gospodarczego i wykonawczego reprezentując klientów zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżycieli posiłkowych.

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego występuje jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz uczestniczy w negocjacjach pomiędzy stronami w kwestiach dotyczących kontaktów z małoletnimi i alimentacji.

Ponadto zajmuje się ochroną danych osobowych i wdrażaniem dokumentacji wymaganej przepisami prawa Unijnego i krajowego.

Specjalizacja: postępowania sądowe, prawo karne, karne gospodarcze, karne wykonawcze i prawo rodzinne i opiekuńcze.

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved