Paulina Olszewska

Adwokat
kancelaria@ugwlaw.pl

Absolwentka Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego, specjalizacja sądowa.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnymi uwzględnieniem tematyki prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z praktyki zawodowej posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód i separację, jak również reprezentacji przed sądami w postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, oraz kontaktów z dziećmi, a także dochodzenie alimentów.

Zajmuje się przygotowywaniem umów o podział majątku, w tym regulujących wzajemne rozliczenia małżonków, jak również projektowanie planów wychowawczych.

Ponadto jako pełnomocnik w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi obsługuje spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą. Uczestniczy w negocjacjach i mediacjach gospodarczych.

Specjalizacja: Prawo rodzinne; prawo spadkowe; postępowania sądowe i administracyjne, obsługa korporacyjna spółek. 

Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k.
Leszczyny 2
02-713 Warszawa

NIP: 5213710550
KRS: 0000582062
REGON: 362825007

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS