Bartłomiej Ambrożek

Adwokat, Associate
b.ambrozek@ugwlaw.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich w Warszawie oraz jako asystent sędziego w warszawskim Sądzie Okręgowym. Specjalizuje się w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących prawa karnego, karnego gospodarczego i wykonawczego, reprezentując Klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym jako obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.

Ponadto prowadzi sprawy w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz rodzinnego, w ramach postępowania sądowego jak również przedsądowych negocjacji ugodowych.

Specjalizacje: postępowania sądowe, prawo karne, prawo cywilne, ochrona dóbr osobistych, prawo ubezpieczeniowe, prawo rodzinne i opiekuńcze. 

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved