Michał Wrzesień

Adwokat, Associate
m.wrzesien@ugwlaw.pl

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w

Warszawie.Od początku swojej kariery związany między innymi z podmiotami rynku ubezpieczeniowego i odszkodowawczego. Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie spraw odszkodowawczych zarówno w ramach ubezpieczeń obowiązkowych (odpowiedzialność cywilna) jak i ubezpieczeń dobrowolnych. Występował po wszystkich stronach sporów odszkodowawczych zastępując zarówno zakłady ubezpieczeń jak i osoby poszkodowane. Pasjonata spraw odszkodowawczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując też z kancelariami prawnymi o różnej specjalizacji.Ostatnie lata to w dużej mierze doradztwo prawne w zakresie zarządzania wierzytelnościami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i związane z nim niezbędne zastępstwo procesowe, w tym również w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz egzekucyjnych.

Specjalizacje: prawo ubezpieczeniowe i bankowe, obsługa podmiotów gospodarczych, ład korporacyjny, prawo spółek, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo zobowiązań, postępowanie cywilne.

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved