Robert Kozarzewski

Adwokat, Associate
r.kozarzewski@ugwlaw.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich, jak również wieloletniej samodzielnej praktyce zawodowej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, karnoskarbowym, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, prawie łowieckim, prawie podatkowym, postępowaniach administracyjnych oraz prawie spółek handlowych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców, podmiotów z sektora finansów publicznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, zrzeszeń, fundacji oraz stowarzyszeń realizujących swoją misję na terenie całego kraju oraz podmiotów medycznych.

Zajmuje się również tematyką ochrony praw konsumenta, tematyką mobbingu, tematyką stalkingu, tematyką zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, obrotu nieruchomościami, a także prawem rodzinnym.

Specjalizacje: postępowania sądowe, postępowania przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą, postępowanie administracyjne, ochrona praw konsumentów, prawo rolne, obsługa podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, podmiotów publicznych, prawo pracy, prawo cywilne oraz rodzinne.

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved