Grzegorz Mączyński

Adwokat
kancelaria@ugwlaw.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Posiada ponad 11 – letnie doświadczenie zawodowe w Prawie farmaceutycznym i regulacjach prawnych dotyczących rynku ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Specjalizuje się w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących: obrotu i dystrybucji produktami na rynku ochrony zdrowia, refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych oraz finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, a także funkcjonowania podmiotów leczniczych (szpitali/klinik).

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe nabywał w ramach wieloletniej współpracy z wiodącymi kancelariami w Polsce zajmującymi się doradztwem dla rynku ochrony zdrowia oraz wcześniej jako pracownik Ministerstwa Zdrowia (w tym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji).

Jest autorem publikacji specjalistycznych, m.in. z zakresu prawa farmaceutycznego, funkcjonowania szpitali, zagadnień dotyczących badań klinicznych. Od 2007 r. występuje jako prelegent podczas konferencji naukowych i biznesowych.

Specjalizacja: prawo farmaceutyczne; postępowania sądowe i administracyjne; obsługa korporacyjna spółek. 

Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k.
Leszczyny 2
02-713 Warszawa

NIP: 5213710550
KRS: 0000582062
REGON: 362825007

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS