Kontakt

Zapraszamy do naszej siedziby
Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k.

Leszczyny 2
02-713 Warszawa

tel.: +48 577 444 387
email: kancelaria@ugwlaw.pl

Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k.
Leszczyny 2
02-713 Warszawa

NIP: 5213710550
KRS: 0000582062
REGON: 362825007

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS