Life Science Legal

Nowa jakość

Z olbrzymią satysfakcją informujemy, iż wieloletnia współpraca pomiędzy Kancelarią Ungier Gliniewicz i Wspólnicy oraz Kancelarią Sciencelegal.com (www.sciencelegal.com) doprowadziła do powstania wspólnej platformy rynku prawa medycznego Life Science Legal (LSL) dedykowanej świadczeniu usług dla branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych i ochrony zdrowia.

Czym jest Life Sience Legal ?

„Life Science” to pojęcie, które obecnie trwale wpisało się w branżę medyczną i biotechnologiczną, a dotyczy ono w szczególności takich dziedzin nauki, które koncentrują się na żywych organizmach, a w szczególności: biologii, biotechnologii, genomiki, farmacji, biomedycyny, bioinformatyki. Dziedziny te cechują się wyjątkową innowacyjnością oraz aktualnie, między innymi dzięki zastosowaniu technologii informatycznych, rozwijają się w sposób niespotykany w znanej historii. Powstają całkiem nowe produkty, które wymykają się dotychczasowym regułom prawnej klasyfikacji, a są nimi na przykład leki tworzone z własnych komórek pacjenta przy użyciu zaawansowanych urządzeń technicznych lub oprogramowanie komputerowe stanowiące wyroby medyczne. Przedsiębiorstwo opracowujące takie produkty lub rozwiązania staje zatem przed szeregiem nieistniejących wcześniej wyzwań prawnych, których odpowiednio wczesne zaadresowanie zwiększać może istotnie szanse na rynkowy sukces. Z kolei możliwość analizy genomu lub pracy na danych zgromadzonych w rejestrach medycznych, w tym z wykorzystaniem „sztucznej inteligencji”, powoduje powstanie również szeregu nowych problemów dotyczących ochrony danych, w tym danych osobowych pacjentów, a także mnoży wątpliwości regulacyjne, w tym także w zakresie prawa własności intelektualnej.

Dlatego też, postanowiliśmy stworzyć Platformę Life Science Legal, aby zapewniać wsparcie prawne dla podmiotów działających na dynamicznie zmieniającym się rynku farmaceutycznym i ochrony zdrowia, tak, aby mogły one (mogli Państwo) możliwie bezpiecznie i efektywnie prowadzić działalność. Szczególny nacisk w naszym doradztwie kierujemy na obszary styku medycyny i informatyki oraz zapewniania dostępności do nowoczesnych wyrobów medycznych i leków, a także na tworzenie odpowiednich narzędzi i wehikułów prawnych służących realizacji celów biznesowych na rynku ochrony zdrowia.

Nasi Klienci:

  • firmy farmaceutyczne,
  • dystrybutorzy lub producenci wyrobów medycznych,
  • uczelnie wyższe,
  • instytuty naukowe,
  • podmioty lecznicze (np. szpitale),
  • hurtownie farmaceutyczne,
  • firmy biotechnologiczne,
  • firmy tele-medyczne,
  • prywatni inwestorzy lub fundusze inwestycyjne zainteresowane
  • prowadzeniem działalności na rynku ochrony zdrowia.

Współpraca z Platformą umożliwia także szeroko pojętą obsługę korporacyjną Klientów. Doradzamy także na preferencyjnych warunkach start-up’om i spin-off’om.  Wierzymy bowiem, że realizowane przez projekty i prace mogą przyczynić się do rozwoju medycyny.

Szkolenia:

W ramach działań Platformy Life Science Legal prowadzone są także szkolenia w zakresie powyżej wskazanej tematyki prawa medycznego. W przypadku zainteresowania prowadzeniem szkoleń prosimy o bezpośredni kontakt z jednym z członków zespołu wskazanych na dole strony.

Zespół Platformy:

Zapraszamy do kontaktu:

Adw. Grzegorz Mączyński

Adw. Dr Marcin Ungier

R.pr. Marcin Gliniewicz 

Adw. Jagoda Knopp

Konsorcjum Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. oraz Sciencelegal.com zostało od kwietnia 2018 r. wybrane na oficjalnego partnera prawnego Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED.
Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved