MACIEJ BIELECKI

Wspólnik,
Adwokat
m.bielecki@ugwlaw.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich, jak i udzielając bezpłatnych porad prawnych jako wieloletni wolontariusz (działalność probono).

Specjalizuje się w tematyce procesowej zarówno na gruncie postępowań cywilnych, jak i zagadnień administracyjnych. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego i karnego gospodarczego.

Ponadto w swej działalności zajmuje się międzynarodowym prawem transportowym, prawem własności intelektualnej oraz obsługą prawną spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

W ramach działalności dydaktycznej gościnnie prowadził wykłady w zakresie prawa publicznego gospodarczego, w tym z prawnych i organizacyjnych aspektów podejmowania działalności gospodarczej w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Specjalizacja: postępowania sądowe i administracyjne, międzynarodowe prawo transportowe, prawo pracy, obsługa korporacyjna spółek, prawo karne.

Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k.
Leszczyny 2
02-713 Warszawa

NIP: 5213710550
KRS: 0000582062
REGON: 362825007

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS