Fundacje, Stowarzyszenia

Doradzamy prawnie osobom i firmom tworzącym i prowadzącym fundacje i stowarzyszenia, w tym posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania projektów aktów założycielskich oraz statutów fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniu przed właściwymi sądami rejestracyjnymi.

Kancelaria oferuje fundacjom i stowarzyszeniom usługi prawne w zakresie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Mianowicie Kancelaria dokonuje weryfikacji i zmian w dokumentacji statutowej podmiotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a następnie prowadzi właściwe postępowanie rejestrowe.

W ramach współpracy Kancelaria przygotowuje kompletną dokumentację rejestrową i dostarczymy ją do odpowiednich urzędów.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved