Jacek Drwięga

Adwokat, Senior Associate
j.drwiega@ugwlaw.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich. Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym, postępowaniach administracyjnych, prawie transportowym oraz prawie spółek. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał organizacjom pozarządowym w zakresie ich organizacji oraz bieżącej działalności. Zajmuje się również tematyką ochrony praw konsumenta oraz prawem rodzinnym.

Prowadził postępowania sądowe o odszkodowania w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Obecnie prowadzi również sprawy dotyczące umów kredytu waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego.

Specjalizacje: postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne, ochrona praw konsumentów, prawo transportowe, obsługa podmiotów gospodarczych, prawo ubezpieczeniowe, prawo cywilne oraz rodzinne.

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved