Jacek Drwięga

Adwokat, Senior Associate
j.drwiega@ugwlaw.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie autorskim, postępowaniach administracyjnych, oraz prawie spółek. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doradzał organizacjom pozarządowym w zakresie ich organizacji oraz bieżącej działalności. Zajmuje się również tematyką ochrony praw konsumenta.

W ramach działalności Kancelarii doradza przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych w ich bieżącym funkcjonowaniu, w tym w zakresie regulacji wewnętrznych oraz statutowych, ochrony danych osobowych, prawa pracy, zamówień publicznych, postępowań administracyjnych, jak również reprezentuje Klientów przed sądami oraz organami administracji.

Z ramienia Kancelarii prowadzi również sprawy dotyczące umów kredytu waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego.

Specjalizacje: postępowanie sądowe, postępowanie administracyjne, ochrona praw konsumentów, obsługa podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych, prawo cywilne, prawo autorskie, zamówienia publiczne.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved