MACIEJ BIELECKI

Wspólnik,
Adwokat
m.bielecki@ugwlaw.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat z wieloletnim praktycznym doświadczeniem, nabywanym w renomowanych warszawskich kancelariach oraz jako wolontariusz w organizacjach pozarządowych.

Specjalizuje się w tematyce procesowej. Reprezentuje klientów w toku sporów cywilnych, na etapie sądowym i przedsądowym, w postępowaniach z udziałem osób fizycznych, jak i osób prawnych. Posiada duże doświadczenie w procesach o odszkodowanie m.in. w związku z naruszeniem dóbr osobistych, czy błędem w sztuce lekarskiej.

Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, w szczególności również prawa karnego skarbowego, oraz w ramach obrony przedstawicieli spółek w postępowaniach zwanych karnymi gospodarczymi.

Ponadto w swej działalności zajmuje się międzynarodowym prawem transportowym, prawem pracy oraz obsługą prawną spółek prawa handlowego. Dzięki wieloletniej praktyce w tym obszarze posiada kompetencje do prowadzenia obsługi skomplikowanych kontraktów i transakcji.

W ramach działalności dydaktycznej gościnnie prowadził wykłady w zakresie prawa publicznego gospodarczego, w tym z prawnych i organizacyjnych aspektów podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Specjalizacja: postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, obsługa korporacyjna spółek, prawo handlowe, prawo transportowe, prawo pracy, prawo sportowe.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved