Majątkowe prawa autorskie, ochrona znaków towarowych

Prowadzimy obsługę prawną w zakresie kwalifikacji z punktu widzenia prawa autorskiego, zagadnień dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, przenoszenia autorskich praw majątkowych, jak i ocenę przywłaszczeń autorstwa oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych.

Zapewniamy opracowywanie projektów umów, ich negocjowanie i opiniowanie, jak również dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów. Oferujemy szeroką pomoc w zakresie stosunków w przedmiocie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, ochrony wizerunku czy znaków towarowych. Ponadto uczestniczymy w procesie zabezpieczania IP oraz rejestracji znaków towarowych.

Dodatkowo, w razie zaistnienia takiej konieczności, reprezentujemy Klientów w sporach sądowych czy procesach karnych, które obejmują naruszenie praw własności intelektualnej oraz prowadzimy wszelkie niezbędne działania prawne w ramach doprowadzenia do zaprzestania naruszania znaków towarowych naszych Klientów.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved