Martyna Sekulak

Adwokat, Associate
m.sekulak@ugwlaw.pl

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego – wspólnej placówki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Cambridge. Obecnie rozwija swoje umiejętności kontynuując naukę na studiach podyplomowych – Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich w Warszawie oraz w takich instytucjach jak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentując zarówno Klientów indywidualnych, jak i biznesowych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, a także egzekucyjnym. Specjalistka w dziedzinie prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego i skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego, jak również w sprawach związanych z naruszeniem praw człowieka. Doświadczenie zawodowe posiada również w zakresie spraw związanych z prawem rodzinnym oraz spadkowym, w tym w szczególności w postępowaniu rozwodowym czy postępowaniach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym czy sprawowaniem opieki nad małoletnimi, a także w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Odbyła także certyfikowane szkolenia z zakresu prowadzenia mediacji, w tym w szczególności mediacji cywilnych, gospodarczych oraz biznesowych. W swojej praktyce często korzysta ze zdobytych umiejętności podczas uczestniczenia w negocjacjach czy sporządzania ugód pomiędzy stronami sporu.

Podczas swojej obecności w Towarzystwie Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, stowarzyszeniu zajmującym się działalnością naukową oraz popularyzacją wiedzy z zakresu prawa i nauk sądowych, prowadziła szkolenia oraz warsztaty zarówno dla osób zainteresowanych daną tematyką w zakresie prawa karnego, jak również związanych z szerzeniem ogólnej wiedzy prawniczej wśród uczniów szkół licealnych. W swojej działalności zawodowej uczestniczyła również w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych.

Specjalizacje: postępowania sądowe, prawo karne, postępowanie karne, prawo cywilne, ochrona dóbr osobistych, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawa człowieka, mediacje.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved