Nieruchomości

W ramach wykonywanych czynności reprezentujemy Klientów działających w sektorze nieruchomości, a także prowadzimy wszechstronne doradztwo prawne i inwestycyjne dotyczące rynku nieruchomości. W ramach oferowanych usług zapewniamy kompleksową pomoc prawną przy transakcjach zarówno sprzedaży i nabycia nieruchomości, jak również przy planowanych na nich przedsięwzięciach.

Oferowana obsługa prawna obejmuje zabezpieczenie procesu inwestycyjnego od strony formalnej poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, sporządzenie umów i porozumień oraz opracowanie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, reprezentując przy tym Klienta w postępowaniach cywilnych i administracyjnych.

Świadczone przez Kancelarią doradztwo prawne w zakresie nieruchomości obejmuje również pomoc w sprawach związanych z wywłaszczeniem lub komunalizacją nieruchomości, w tym uzyskaniem odszkodowania oraz zwrotem i zamianą nieruchomości, a także w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów.

Zapewniamy obsługę prawną zabezpieczeń rzeczowych na nieruchomości poprzez ustanowienie lub wykreślenie hipoteki.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved