Prawo budowlane

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z realizacją projektów deweloperskich i budowlanych, w tym poprzez reprezentowanie w postępowaniu o uzyskanie koniecznych decyzji administracyjnych, m.in. pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w procesie budowlanym poprzez przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz związanej z procesem inwestycyjnym, w tym umowy z generalnym wykonawcą, architektem czy podwykonawcami. Reprezentujemy Klientów również przed sądami powszechnymi w sprawach rozliczenia robót budowlanych z inwestorem lub wykonawcami.

Prowadzimy pomoc prawną na rzecz Klientów w kwestiach m.in. uzgodnień dotyczących przyłączy i obsługi infrastrukturalnej, uzgodnień z zarządcą dróg publicznych, w postępowaniach o ustanowienie drogi koniecznej czy dotyczących opłat adiacenckich.

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved