Prawo Farmaceutyczne, regulacje dotyczące refundacji

Usługi doradztwa prawnego Kancelarii obejmują przygotowywanie i opiniowanie umów o wytwarzanie produktów leczniczych, umów licencyjnych, umów na zakup praw do leku, umów o ustanowienie przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, a także umów dystrybucyjnych.

Doradzamy w zakresie zagadnień prawnych dotyczących refundacji i zasad finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w tym wspieramy przy przygotowywaniu wniosków o objęcie refundacją  (wraz z dołączonymi do nich dokumentami), m. in. wymaganych oświadczeń lub instrumentów dzielenia ryzyka. Reprezentujemy Klientów także w  samym procesie refundacyjnym.

Ponadto, doradzamy w zakresie regulacji obejmujących obrót produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz żywnością, w tym w szczególności opracowujemy modele dystrybucyjne i zasady współpracy podmiotów w łańcuchu dystrybucji oraz rozwiązania trade-marketingowe. Nasze wsparcie obejmuje także aspekty prawne i -compliance- współpracy producentów/dystrybutorów wyrobów medycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz ze szpitalami i organizacjami pozarządowymi, a także zagadnienia prawne dotyczące kontaktów z administracją publiczną i płatnikiem: Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wspieramy naszych Klientów w zakresie dokonywania zgłoszeń i powiadomień w zakresie wyrobów medycznych.

Doradzamy Klientom w zakresie zagadnień dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych: ich rejestracji, bieżącego działania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom obejmującym także rozwiązania telemedyczne.

Ponadto, Kancelaria świadczy usługi w zakresie zagadnień dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umów na udzielanie tych świadczeń, a także w zakresie programów zdrowotnych.

Wspieramy również podmioty lecznicze w segmencie przygotowywania lub aktualizacji wewnętrznych procedur oraz wprowadzania rozwiązań prawych służących zabezpieczeniu ww. podmiotów i  przedstawicieli zawodów medycznych przed roszczeniami pacjentów.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved