Prawo korporacyjne, obsługa spółek

Na rzecz naszych Klientów będących przedsiębiorcami świadczymy usługi kompleksowego doradztwa korporacyjnego na każdym etapie tworzenia i prowadzenia działalności.

Zapewniamy wsparcie prawne przy tworzeniu nowych spółek, które obejmuje doradztwo w zakresie wyboru najodpowiedniejszej formy prawnej zakładanej działalności, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań i planów rozwoju Klienta, pozwalającej jednocześnie zabezpieczyć jego interesy i minimalizować ryzyko. W tym celu tworzymy właściwe struktury organizacyjno – prawne działalności, opracowujemy umowy przedwstępne oraz wszelkiego rodzaju dokumentację niezbędną do stworzenia oczekiwanej przez Klienta struktury.

W dalszej kolejności sporządzamy projekty aktów założycielskich, takich jak umowy lub statuty spółek, statuty stowarzyszeń oraz fundacji. Przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania działalności we właściwym rejestrze. Powyższe obejmuje również zastępstwo w toku postępowań rejestrowych, jak i postępowań administracyjnych związanych z uzyskaniem koniecznych licencji, koncesji lub zezwoleń.

W ramach bieżącej obsługi prawnej oferujemy kompleksowe sporządzanie umów, obejmujące także negocjacje ich warunków, dostosowanych do potrzeb i specjalizacji Klienta, jak również wszechstronne przygotowanie opinii oraz ekspertyz prawnych, w tym dotyczących dokładnej oceny ryzyka wynikającego z zawieranych lub rozwiązywanych przez naszych Klientów umów. Powyższy zakres usług obejmuje w szczególności umowy z szeroko rozumianego prawa budowlanego, jak i dotyczące nieruchomości oraz praw autorskich i praw własności przemysłowej.

Zapewniamy opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej spółek, obejmujące przygotowywanie posiedzeń, zebrań i zgromadzeń organów spółek kapitałowych oraz wspólników spółek osobowych, w tym sporządzanie projektów uchwał.

W zakres oferowanych przez Kancelarię usług wchodzi również pełna obsługa prawna w procesach restrukturyzacyjnych, obejmujących m.in. czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, oraz zbycia udziałów, bądź akcji. Przygotowujemy dokumentację i zapewniamy doradztwo w procesie przekształceń i podziałów spółek handlowych.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved