Prawo Pracy

Oferujemy naszym Klientom doradztwo w zakresie bieżących zagadnień związanych z prawem pracy.

Dokonujemy opracowania i weryfikacji dokumentacji związanej z przepisami prawa pracy, w tym w szczególności sporządzamy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów, umowy o zakazie konkurencji. Zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, w oparciu o aktualne przepisy prawa, przygotowujemy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, do których należą m.in. układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania.

Posiadane doświadczenie pozwala nam skutecznie prowadzić negocjacje z pracownikami, ich przedstawicielami oraz związkami zawodowymi.

W procesach restrukturyzacji zatrudnienia doradzamy w szczególności przy zwolnieniach grupowych, w tym przy konsultacjach z przedstawicielem pracowników. Świadczymy usługi prawne przy przeprowadzeniu zmian organizacyjnych pracodawcy, a także zapewniamy kompleksową obsługę związaną z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę.

Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników na etapie polubownego rozpatrywania sporów, jak i w postępowaniach sądowych, w sprawach m.in. o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę czy o przywrócenie do pracy.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved