Prawo Rodzinne i Prawo Spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach dotyczących spraw małżeńskich oraz stosunków między rodzicami i dziećmi.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań o rozwód i separację, dochodzeniu i egzekwowaniu alimentów, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia oraz rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, jak i w sprawach dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi.

Skutecznie i z satysfakcją dla Klienta występujemy w sprawach dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz podziału majątku małżeńskiego.

W razie wyrażania woli w tym zakresie, prowadzimy rozmowy ugodowe z zakresu powyższej problematyki, dążąc do sprawnego oraz zgodnego z oczekiwaniami Klienta zakończenia sprawy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie stwierdzenia praw do spadku i dokonania podziału spadku, zabezpieczania spadków, dochodzenia innych praw związanych ze spadkiem, takich jak zachowek oraz zabezpieczania wykonania woli spadkodawcy przez właściwe postanowienia testamentowe.

W sprawach dotyczących przyjęcia spadku pomagamy ocenić sytuację majątkową spadkodawcy. Doradzamy spadkobiercom w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved