Międzynarodowe prawo transportowe

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna przedsiębiorców oferujących usługi przewozowe osób i towarów oraz spedycyjne obejmuje m.in. pomoc prawną dotyczącą reguł czasu pracy kierowców, rozwiązywania problemów prawnych powstałych w czasie przewozu, w tym wynikających z kontroli drogowych, jak również przygotowywanie  i negocjowanie warunków umów transportowych.

Prowadzimy doradztwo w zakresie polskich i międzynarodowych regulacji prawnych obowiązujących w branży transportowej, w szczególności wynikających z zagranicznych ustaw o płacy minimalnej.

Dla naszych Klientów przygotowujemy stosowne pisma i odwołania w toku postępowań administracyjnych przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego, jak i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

Dokonujemy oceny prawnej i ewentualnej zmiany dokumentów stanowiących wewnątrz-zakładowe źródła prawa pracy oraz niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Zapewniamy dochodzenie roszczeń związanych z transportem międzynarodowym i krajowym, w tym roszczeń regresowych, na drodze sądowej oraz późniejszą egzekucję zasądzonych świadczeń.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie świadczyć zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnym, jak i organami administracji publicznej w sprawach związanych z prowadzenia działalności transportowej. Z powodzeniem reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w sporach sądowych m.in. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety za podróże służbowe czy o przywrócenie do pracy.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved