PRO BONO

Zdobyta wiedza i doświadczenie, a także posiadane zasoby i infrastruktura pozwalają nam dedykować część naszej działalności wybranym sprawom pro bono. Świadczymy nieodpłatnie usługi pomocy prawnej oraz udzielamy profesjonalnych porad debiutującym organizacjom społecznym i osobom, którym sytuacja materialna czy życiowa nie pozwala na opłacenie usług prawniczych.

Fundamentalne zasady etyczne, którymi się kierujemy oraz głębokie przekonanie o odpowiedzialności społecznej spoczywającej na profesji prawnika sprawiają, że nie pozostajemy bierni w sytuacjach wymagających naszego merytorycznego zaangażowania. W działalności pro bono kierujemy się standardami, które wyznaczyliśmy sobie w codziennej pracy i dokładamy do niej starań równych tym, które świadczymy przy naszych komercyjnych działaniach.

BEZPŁATNOŚĆ W SPRAWACH PRO BONO

Pomoc prawna udzielana jest nieodpłatnie, przez co niedopuszczalne jest żądanie oraz przyjmowanie wynagrodzenia za prowadzenie sprawy lub udzielenie informacji.

Nasze dotychczasowe zaangażowanie pro bono obejmuje:

  • przygotowanie i opiniowanie umów oraz aneksów do umów;
  • przeprowadzenie procedury wyjścia z franczyzy z jedną z większych sieci zakupowych w Polsce;
  • przygotowanie oraz przeprowadzenie transakcji sprzedaży udziałów, obejmującej także prowadzenie negocjacji;
  • opiniowanie problematycznych relacji pracownik-pracodawca, a także procedur nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zasad wynagradzania, wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy;
  • pomoc i reprezentację w sporach z bankami;
  • przygotowywanie opinii, ekspertyz i interpretacji prawnych, obejmujących również ocenę prawną zamierzonych działań związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jesteśmy gotowi podejmować różnego rodzaju sprawy na rzecz Klientów, którym pomoc naszego zespołu obiektywnie uznamy za niezbędną mimo ich ograniczonych możliwości finansowych.

POUFNOŚĆ

Pomoc prawna udzielana jest na zasadach i w warunkach zapewniających pełną poufność. Osoby trzecie nie mają dostępu do informacji na temat prowadzonych spraw oraz naszych Klientów bez ich upoważnienia. Bezpiecznie przechowywanie dokumentacji uniemożliwia dostęp do niej osobom niepowołanym. Zachowanie powyższych standardów wynika nie tylko z wiążących nas regulacji prawnych, lecz przede wszystkim z szacunku wobec Klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem.

RZETELNOŚĆ

Pomoc prawna udzielana jest naszym Klientom w sposób solidny i wyczerpujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po pełnym i dokładnym przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez Klienta. Do powierzonych nam spraw podchodzimy niezwykle rzetelnie, co gwarantuje wysoki poziom obsługi.

NIEZALEŻNOŚĆ

Przedstawiamy analizy możliwych rozwiązań sprawy Klienta oraz ich konsekwencje mając na uwadze poszanowanie autonomii Klienta i pozostawiając mu podjęcie ostatecznej decyzji.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved