ESplatform
esplatform.pl

logo-white

Z olbrzymią satysfakcją informujemy, iż współpraca pomiędzy Kancelarią Ungier Gliniewicz i Wspólnicy oraz Kancelarią Leśnodroski Ślusarek i Wspólnicy doprowadziła do powstania wspólnej platformy rynku prawa sportowego ESplatform  dedykowanej świadczeniu usług dla szeroko pojętego sektora sportowego i e-sportu.

ugw-logo
lsw-logo

Kancelaria LSW oraz kancelaria UGW pragną zaoferować swoim klientom nową jakość usług prawnych w świecie sportu i e-sportu uwzględniając specyfikę danej dyscypliny sportowej oraz wszelkich regulacji z tym związanych.

Wspólna inicjatywa ma również  na celu uporządkowanie i obsługę dynamicznie rozwijającego się sektora gier e-sportowych, który w najbliższych latach ma szansę prześcignąć swą popularnością największe dyscypliny sportu.

ESplatform zapewnia swoim klientom pełny zakres usług prawnych w świecie sportu. Gwarantuje sportowcom i klubom sportowych obsługę zagadnień ściśle związanych ze sportem, a także zagadnienia związane z ochroną wizerunku jak i wsparcie w zakresie transakcji biznesowych z udziałem firm powiązanych z klientem.

Co znamienne to fakt, iż w skład zespołów wybranych przez obydwie kancelarie wchodzą specjaliści, którzy posiadają doświadczenie nie tylko w zakresie najbardziej popularnych dyscyplin sportowych, ale także tych bardziej niszowych sportów. Wskazany powyżej zespół miał nie tylko możliwość reprezentowania swoich Klientów w ramach postępowań na terytorium kraju, lecz także przed organami jurysdykcyjnymi największych organizacji sportowych na świecie, w tym UEFA.

Zespół Platformy ze strony UGW:

Zapraszamy do kontaktu:

Adw. Dr Marcin Ungier

Adw. Maciej Bielecki 

Adw. Jagoda Knopp

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved