Wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

Po uprawomocnieniu się wyroku, sąd odwoławczy bądź sąd I instancji, jeżeli nie wnosiłeś apelacji, przekaże akta sprawy do wydziału wykonawczego celem wprowadzenia do wykonania orzeczonej wobec Ciebie kary. Kiedy pisałam o tym co powinien zawierać wniosek o dozór elektroniczny wspominałam również o wnioskach dodatkowych jak wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny. Dlaczego jest to wniosek dla Ciebie ważny?

W poprzednim wpisie „Wniosek o dozór elektroniczny a wezwanie do odbycia kary”, pisałam o tym co możesz zrobić jeśli po złożeniu wniosku o dozór elektroniczny otrzymasz wezwanie do zakładu karnego, dzisiaj zatem trochę praktyki czyli o wniosku o wstrzymanie wykonania kary.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w postępowaniu wykonawczym złożenie wniosku o wydanie postanowienia nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach postanowi inaczej. Oznacza to, że złożenie wniosku o dozór elektroniczny nie powoduje automatycznie, że skazany nie zostanie wezwany do odbycia kary w zakładzie karnym.

Składając zatem wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jednocześnie powinieneś złożyć osobny wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.
Wniosek taki składa się do wydziału wykonawczego Sądu I instancji, który wydał pierwszy wyrok. Ten Sąd będzie odpowiedzialny za wprowadzenie orzeczonej kary do wykonania i również ten Sąd zadecyduje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania orzeczonej kary.

Zwróć uwagę, że sąd wykonujący wyrok nie zawsze będzie tym samym, do którego składasz wniosek o dozór elektroniczny.

Przykład 1: Jeżeli wyrok w I instancji wydał Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach to wydział wykonawczy tego Sądu będzie właściwy do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

Wniosek o dozór elektroniczny będziesz natomiast składał do Sądu Okręgowego – Sądu Penitencjarnego w Katowicach (jeżeli posiadasz miejsce pobytu w jego okręgu)

Przykład 2: Jeżeli wyrok jako Sąd I instancji wydał Sąd Okręgowy w Katowicach, a Ty posiadasz miejsce pobytu w jego okręgu, to sąd ten będzie zarówno sądem wykonawczym, czyli właściwym do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary a także sądem właściwym do złożenia wniosku o dozór elektroniczny.

O złożeniu wniosku o wstrzymanie wykonania kary powinieneś także poinformować Sąd Penitencjarny (rozpatrujący wniosek o dozór elektroniczny).

Co powinien zawierać wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny?

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary poza faktycznym wnioskiem o wstrzymanie musi zawierać uzasadnienie. Nie wystarczy jednak napisać, że kara powinna zostać wstrzymana ponieważ złożyłeś wniosek o dozór elektroniczny. Jak napisałam wyżej sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Możesz posłużyć się częściowo argumentami z wniosku o dozór elektroniczny, jak to, że pozwoli Ci to na ciągłość pracy, nauki, terapii lub inne ważne przyczyny.

We wniosku powinieneś zawrzeć informacje o dacie złożenia wniosku o dozór elektroniczny, nie widzę konieczności załączania jego kopii ale warto zaznaczyć jego najważniejsze argumenty, które przydać się mogą do uzasadnienia składanego wniosku.

Postanowienie o wstrzymaniu / niewstrzymaniu wykonania kary.

Po rozpoznaniu wniosku sąd wyda postanowienie. W przypadku postanowienia pozytywnego, nie otrzymasz wezwania do zakładu karnego do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny. Jeżeli jednak sąd nie wstrzyma wykonania kary będziesz musiał stawić się do zakładu, jeżeli wezwanie otrzymasz przed rozpoznaniem wniosku o dozór. Postanowienie o niewstrzymaniu wykonania kary nie podlega uzasadnieniu ani zaskarżeniu, zatem nie będziesz mógł złożyć na nie zażalenia.

Niekoniecznie jednak Sąd musi skazanego wezwać do zakładu przed rozpoznaniem wniosku o dozór.  Procedura wprowadzenia kary do wykonania może trwać na tyle długo, że Sąd Penitencjarny rozpozna już Twój wniosek. Warto jednak wykorzystać ten czas na ewentualne załatwienie spraw i zabezpieczenie interesów rodziny.

Jeżeli otrzymałeś postanowienie o niewstrzymaniu wykonania kary i wezwanie do zakładu, ważne żebyś stawił się w wyznaczonym terminie, inaczej zostaniesz doprowadzony przez policję, a to nie wpłynie korzystnie na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny. Stawienie do zakładu nie wstrzyma jednak rozpoznania wniosku o dozór, posiedzenie w tej sprawie odbędzie się po prostu w zakładzie karnym. Istotne jest jednak, żebyś poinformował Sąd Penitencjarny o wezwaniu do odbycia kary lub, że zostałeś już osadzony.

Podsumowując, doradzam złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary jednocześnie z wnioskiem o dozór elektroniczny, jeżeli o tym zapomniałeś może to zrobić również później a nawet po otrzymaniu wezwania do zakładu jeżeli oczywiście jest na to czas.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.  

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved