Jak napisać uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny? (Wzór)

Pisałam już, że najważniejszą częścią wniosku o dozór jest jego uzasadnienie, jest to część obligatoryjna i  brak takiego uzasadnienia skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Jest to jednocześnie ta część, która może sprawić najwięcej trudności, gdyż ze względu na zindywidualizowaną sytuację każdego skazanego nie ma jednego konkretnego wzoru takiego uzasadnienia. Zatem jak napisać uzasadnienie wniosku, aby było ono skuteczne?

Zanim przejdziesz dalej zapoznaj się również z postem dotyczącym pisania wniosku o dozór elektroniczny gdzie przedstawiłam jego podstawową strukturę.

Pisanie uzasadnienia powinieneś zacząć od informacji na temat wyroku i kary, na jaką zostałeś skazany:

  • wskaż, który Sąd wydał wyrok, w jakiej dacie, sygnaturę akt oraz wysokość kary – pamiętaj, że nie może ona przekraczać roku,
  • zaznacz również, że nie byłeś wcześniej karany, a jeżeli tak było podaj koniecznie informacje na temat poprzedniego wyroku, aby wykazać, że nie była to recydywa wielokrotna,
  • musisz także zawrzeć informację czy rozpocząłeś już odbywanie kary, a jeżeli tak to gdzie ją odbywasz,
  • jeżeli nie odbywasz jeszcze kary ale zostałeś wezwany do stawiennictwa w zakładzie karnym, podaj datę, w której masz się zgłosić do zakładu.

Następnie musisz  podać dokładny adres miejsca, w którym będziesz te karę odbywał oraz wskazać osoby, które z Tobą zamieszkują, a także, w przypadku osób pełnoletnich czy wyraziły zgodę na odbywanie kary w miejscu Waszego wspólnego zamieszkania. Wszystkie zgody muszą zostać sporządzone na piśmie i stanowią załącznik do wniosku.

Najtrudniejszą częścią uzasadnienia może się okazać podanie argumentów przemawiających za tym, że cele kary pozbawienia wolności zostaną spełnione również gdy skazany odbywać będzie te karę poza zakładem karnym. Pisałam już o tym, że Sąd weźmie pod uwagę wiele różnych okoliczności:

  • jakie przestępstwo popełniono i jakie były okoliczności jego popełnienia,
  • jak skazany żył przed jego popełnieniem i po – tutaj będzie miało duże znaczenie czy pomimo popełnienia przestępstwa postanowiłeś się zmienić i jakie działania w tym kierunku podjąłeś
  • stopień demoralizacji skazanego a także jego stosunek do popełnionego przestępstwa
  • względy bezpieczeństwa

Skuteczność uzasadnienia będzie zatem głównie zależała od przedstawionych argumentów, które mają przekonać Sąd do udzielenia skazanemu zezwolenia na dozór elektroniczny. Argumenty dotyczyć powinny sytuacji życiowej skazanego i  jego rodziny: np. posiadasz stałą pracę a jesteś jedynym żywicielem rodziny, podjąłeś naukę w szkole celem zdobycia lepszego wykształcenia, jesteś jedynym opiekunem ciężko chorujących rodziców, samotnie wychowujesz dziecko nie mogąc liczyć na pomoc rodziny lub rozpoczynasz terapię w związku z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków.

Jeżeli brak argumentów jak przedstawione powyżej, możesz się skupić w uzasadnieniu na swoich planach, które przekonają Sąd, że odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego pozwoli Ci na zmianę sytuacji życiowej i odniesie pozytywny wpływ na Twoją resocjalizację. Jeżeli złożyłeś wniosek o nałożenie przez Sąd dodatkowych obowiązków odbywania kary, możesz je w tym miejscu uzasadnić. Jeżeli w wyroku skazującym został na Ciebie nałożony np. obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego, możesz zaznaczyć, że odbywanie kary w SDE pozwoli Ci na znalezienie pracy i wykonanie tego obowiązku.

Wydając postanowienie o dozorze elektronicznym Sąd ma również na uwadze stosunek skazanego do popełnionego przestępstwa, to czy skazany rozumie naganność swojego zachowania, naruszenia norm prawnych, wyrządzonej swoim zachowaniem szkody. Oświadczenie skazanego w tym zakresie jest ważnym elementem uzasadnienia i nie powinno go zabraknąć. Nie powinieneś natomiast umniejszać wagi popełnionego przestępstwa.
Ważne jest także abyś pamiętał, że wszystkie przedstawione argumenty muszą znaleźć uzasadnienie w załączonych dokumentach (zaświadczeniu od pracodawcy, zaświadczeniu ze szkoły, ośrodka, w którym podjąłeś terapie, dokumentacji medycznej, oświadczeniach członków rodziny, dokumentach z ośrodków pomocy, z których korzystasz) – przypominam, że uzyskanie tych dokumentów spoczywa wyłącznie na skazanym.

Pisząc uzasadnienie powinieneś mieć zatem na uwadze, by tak przedstawić swoje argumenty, aby były one dla Sądu nie tylko czytelne, ale i przekonujące. Przysłowiowe „lanie wody”, nawet najbardziej kwieciste nie odniesie skutku, jeżeli argumenty są słabe bądź niczym niepoparte.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.  

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved