Do którego sądu złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Gotowy wniosek wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w tym wszystkimi zgodami należy złożyć do Sądu Penitencjarnego (oddział Sądu Okręgowego), w którego okręgu znajduje się miejsce stałego pobytu skazanego.

Dla skazanych posiadających miejsce stałego pobytu w Katowicach będzie to:

Sąd Okręgowy w Katowicach
Wydział VIII Penitencjarny i
Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń
ul. Andrzeja 16-18
40-957 Katowice 

Ten Sąd właściwy będzie do udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz uchylenia takiego zezwolenia w przypadku gdy skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie gotowości do instalacji urządzeń technicznych albo uchyla się od niezwłocznej instalacji rejestratora lub założenia nadajnika.

Wniosek można złożyć osobiście w biurze podawczym lub wysłać pocztą. Taki wniosek może w Twoim imieniu złożyć również obrońca, kurator, dyrektor zakładu, w którym odbywasz karę, a także prokurator.

Jeżeli interesuje Cię złożenie wniosku o dozór elektroniczny zapraszam do zapoznania się również z poniższymi postami:
1. Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny.
3. Jak napisać uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny?
4. Wzór zgody osób zamieszkujących na dozór elektroniczny.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania. 

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved