Jak wygląda posiedzenie o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny?

Wszystko czego dowiedziałeś się z opublikowanych już postów z serii o dozorze elektronicznym – a przypominam, że na tym etapie wiesz już (a jeśli nie, to szybko możesz to nadrobić):

  • Czym i dla kogojest dozór elektroniczny i kto musi wyrazić na niego zgodę.
  • Jak sporządzić wniosek o dozór elektroniczny.
  • Jak sporządzić uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny
  • oraz do którego sądu składa się wniosek o dozór elektroniczny.

musi prowadzić do wydania postanowienia w Twojej sprawie.

Zanim jednak o postanowieniu…

Posiedzenie w sprawie o udzielnie zezwolenia na dozór elektroniczny.
Po złożeniu wniosku o dozór elektroniczny Sąd Penitencjarny ma 30 dni na wyznaczenie posiedzenia oraz wydanie postanowienia, którym udziela zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego lub takiej zgody odmówi.

Zanim to jednak nastąpi, Sąd musi ustalić czy w miejscu, które zostało wskazane we wniosku jako miejsce stałego pobytu na czas odbywania kary pozbawienia wolności, możliwe jest zamontowanie urządzenia monitorującego i czy nie stoją temu na przeszkodzie warunki techniczne. Powinno się to odbyć w terminie 2 tygodni od dnia wpływu wniosku do Sądu.

Po uzyskaniu informacji od podmiotu dozorującego o tym, że w miejscu w którym odbywana ma być przez skazanego kara istnieją warunki do zamontowania urządzeń monitorujących Sąd wyznaczy posiedzenie. Jeżeli takich warunków nie ma wniosek zostanie bez rozpoznania.

Na termin posiedzenia zostaniesz wezwany celem wysłuchania. Sąd może wezwać również Twojego obrońcę jeżeli go posiadasz, kuratora sądowego i Twojego przedstawiciela. Podczas tego posiedzenia Sąd zapyta o okoliczności, które przedstawiłeś we wniosku a także ustali z Tobą harmonogram wykonywania kary.

Jeżeli wniosek został złożony w trakcie odbywania kary, przez skazanego (lub jego obrońcę) lub dyrektora zakładu karnego, posiedzenie odbędzie się w zakładzie karnym. Sąd Penitencjarny wysłucha także przedstawiciela administracji tego zakładu co do celowości udzielenia zezwolenia.

W posiedzeniu, bez względu na jego miejsce obowiązkowy jest udział prokuratora.

Posiedzenie Sądu powinno zakończyć się wydaniem postanowienia.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved